Spis treści

Przedstawiamy podręcznik zatytułowany „Podstawy Inżynierii Biomedycznej”, który ukazał się nakładem Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych AGH w 2009 roku.

Dokonamy tego na tej stronie na dwa sposoby.

Po pierwsze zostanie przedstawiona ogólna struktura książki w postaci spisu treści jej poszczególnych tomów (książka jest dwutomowa). Spis ten zostanie przedstawiony poniżej. Podane są tylko nazwiska autorów oraz tytuły poszczególnych rozdziałów, ponieważ liczba stronic oraz ich numeracja może się jeszcze zmienić podczas formatowania książki.

Po drugie zamieszczony został wstęp do książki w formacie pdf, który szkicuje jej ogólną koncepcję, uzasadnia jej potrzebę i zawiera garść przemyśleń na temat inżynierii biomedycznej jako takiej. Tytuł wstępu „Bo to najważniejsze…” nawiązuje do powszechnie aprobowanego stwierdzenia, że najważniejsze jest zdrowie – a Inżynieria Biomedyczna jest właśnie tą dziedzina techniki, która będzie wspomagać i usprawniać ochronę zdrowia. Dlatego warto ją studiować, a potem stosować w praktyce!

A jeśli studiować, to właśnie z przedstawianego tu podręcznika.

Jego zawartość jest następująca:

Tom I

Urządzenia diagnostyczne

Janusz Gajda

Pomiary i identyfikacja w diagnostyce medycznej

Jerzy A. Moczko

Instrumentacja wirtualna i jej wykorzystanie w medycynie na przykładzie zastosowań w badaniach kardiologicznych

Tomasz Pięciak

Wprowadzenie do elektrodiagnostyki pracy serca

Piotr Augustyniak

Podstawy elektrokardiografii cyfrowej

Magdalena Smoleń

Podstawy praktyczne i wybrane zastosowania elektroencefalografii

Zbigniew Damijan,
Cezary Kasprzak

Elektroencefalografia (EEG)

Joanna Grabska-Chrząstowska

Rejestracja i ocena mniej popularnych sygnałów bioelektrycznych

Magdalena Smoleń

Elektromiografia i jej zastosowania

Katarzyna Chmurzyńska,      Tomasz Orzechowski, Piotr Radkowski

Analiza drżenia

Jakub Radliński, Waldemar Tomalak

Badanie snu – polisomnografia

Jarosław Bułka,
Ireneusz Wochlik,
Andrzej Izworski

Wykorzystanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu w diagnostyce systemu słuchowego człowieka

Daria Panek,
Martyna Rumin

Techniczne wsparcie diagnostyki systemu słuchowego

Andrzej Izworski,
Jarosław Bułka,
Ireneusz Wochlik

Diagnostyka akustyczna systemu słuchowego

Wiesław Wszołek

Analiza dźwięków mowy dla celów medycznych

Agata Trawińska

Wykorzystanie metod analizy mowy do celów biometrycznych

Klaudia Czopek

Rodzaje wytwarzania głosu u osób pozbawionych naturalnej krtani oraz metody akustyczne w analizie mowy patologicznej

Tomasz Zieliński

Podstawy matematyczne analizy częstotliwościowej i filtracji sygnałów biomedycznych

Rafał Myszka

Wprowadzenie do oceny właściwości układu oddechowego

Waldemar Tomalak,
Jakub Radliński

Pomiary własności układu oddechowego

Wiesław Chwała,
Paweł Maciejasz

Fascynacja ruchem – technika Motion Capture

Mirosława Zazulak

Podróż do wnętrza... człowieka

Tomasz Pięciak,
Jakub Rzeszutko

Wprowadzenie do analizy i przetwarzania sygnałów biomedycznych

Joanna Jaworek,
Eliasz Kańtoch

Wstępny przegląd problematyki komputerowego przetwarzanie i analizy obrazów w systemach diagnostyki medycznej

Mirosława Zazulak

Archiwum X, czyli rentgenodiagnostyka wczoraj i dziś

Ryszard Tadeusiewicz, Marek Ogiela

Klasyczne obrazowanie rentgenowskie - technika z przeszłością i z przyszłością

Klaudia Czopek,
Mirosława Zazulak

Wirtualne rozwarstwienie człowieka, czyli co potrafi tomografia komputerowa

Ryszard Tadeusiewicz, Marek Ogiela

Komputer pozwala widzieć więcej i lepiej - tomografia i jej odmiany

Małgorzata Włodarczyk

Rezonans magnetyczny

Jerzy Haduch,
Henryk Figiel,
Mieczysław Pasowicz

Obrazowanie Magnetyczno-Rezonansowe

Klaudia Czopek, Mirosława Zazulak

 Obrazowanie przy użyciu radioizotopów, czyli jak człowiek może świecić.

Marta Wasilewska-Radwańska

Obrazowanie radioizotopowe – Medycyna nuklearna

Zbigniew Damijan, Cezary Kasprzak

Tomografia emisyjna jednego fotonu SPECT

Małgorzata Włodarczyk

PET, czyli co łączy tomografię i zwierzęta domowe

Joanna Grabska-Chrząstowska, Zbigniew Damijan, Cezary Kasprzak

Pozytonowa tomografia emisyjna PET

Mirosława Zazulak

Termografia

Przemysław Korohoda, Jacek A. Pietrzyk

Termografia statyczna i dynamiczna - zastosowania medyczne

Mirosława Zazulak

Obrazowanie dźwiękiem, czyli USG

Ryszard Tadeusiewicz, Marek Ogiela

USG - bezpieczna i wygodna technika obrazowania

Piotr Pawliczek, Anna Romanowska-Pawliczek

Dekonwolucja obrazu

Piotr Walecki, Wojciech Lasoń, Jan Trąbka

Analiza morfometryczna obrazów mózgu z wykorzystaniem metod geometrii fraktalnej

Marek R. Ogiela, Ryszard Tadeusiewicz

Automatyczna interpretacja obrazów czyli obrazowanie medyczne wzbogacone sztuczną inteligencją

Joanna Jaworek

Czy warto poznawać i rozwijać sztuczne sieci neuronowe?

Lidia Ogiela

Teoretyczne aspekty kognitywnej kategoryzacji w systemach informacyjnych znaczeniowej analizy danych


 

Tom II

Urządzenia terapeutyczne

Zbigniew Damijan, Małgorzata Gajda

Fizykoterapia

Joanna Jaworek, Eliasz Kańtoch

Komputer pomocą dla osób niepełnosprawnych

Paweł Wołoszyn

Interfejs dla osób niepełnosprawnych

Dorota Marszalik

Kardiostymulacja

Joanna Grabska-Chrząstowska

Rozruszniki serca

Roman Paśniczek, Paweł Maciejasz

Rozwiązania techniczne stosowane w zaburzeniach funkcjonowania układu nerwowego. Zaopatrzenie ortotyczne w rehabilitacji neurologicznej.

Roman Paśniczek

Odtwarzanie porażonych czynności ruchowych metodą FES

Andrzej Izworski

Wspomaganie terapii układu słuchowego

Marta Wasilewska-Radwańska, Katarzyna Matusiak

Terapia radioizotopowa, radiochirurgia

Klaudia Czopek, Dorota Marszalik

Podstawy budowy i działania sztucznej nerki

Jacek A. Pietrzyk, Przemysław Korohoda

Sztuczna nerka

Jakub Radliński, Waldemar Tomalak

Obturacyjny bezdech śródsenny – protezowanie za pomocą aparatów typu CPAP

Joanna Jaworek

Wirtualna rzeczywistość w robotach medycznych

Zbigniew Damijan, Grzegorz Marzencki

Wpływ pól elektrycznych i magnetycznych na organizmy żywe


Urządzenia protetyczne

Magdalena Igras

Protezy biomechaniczne

Eliasz Kańtoch

Nowoczesne implanty – endoprotezy

Jan Chłopek

Biomateriały – naśladowanie budowy i odtwarzanie funkcji naturalnych struktur biologicznych

Joanna Jaworek, Eliasz Kańtoch

Biomateriały – biozgodne materiały dla medycyny

Marta Błażewicz

Kiedy żywy organizm toleruje obcy materiał - czyli kilka słów na temat biozgodności

Marta Błażewicz

Biomateriały do sterowanej regeneracji tkanek

 

Informatyka medyczna

Dariusz Radomski

Wprowadzenie do modelowania systemów biologicznych

Magdalena Tkacz

Bioinformatyka a Biologia Obliczeniowa

Květoslava Burda

Modelowanie organizmów żywych

Mirosława Zazulak

Modelowanie postaci na potrzeby wizualizacji ruchu

Przemysław Korohoda, Daniel Schneditz, Jacek A. Pietrzyk

Modelowanie hemodializy – najczęściej stosowanej terapii nerkozastępczej

Rafał Myszka

Wprowadzenie do modelowania sytemu oddechowego

Waldemar Tomalak

Modelowanie systemu oddechowego i procesu oddychania

 Wiesław Wszołek, Maciej Kłaczyński

Modelowanie mechaniki wytwarzania głosu

Krzysztof Boryczko

Modelowanie przepływu krwi w naczyniach włosowatych

Piotr Walecki

Modelowanie układu okoruchowego

Joanna Jaworek, Eliasz Kańtoch

Telemedycyna – nauka przydatna dziś, niezbędna jutro

Andrzej Kononowicz

Szpitalny System Obsługi Pacjenta

Wiesław Wajs, Jacek J. Pietrzyk

Specjalizowane archiwa medyczne, bazy danych

Piotr Walecki, Jan Trąbka

Neuroinformatyczne bazy danych

Magdalena Tkacz

Wizualizacja biomolekuł

Krzysztof Sarapata

Informacja biologiczna zawarta w sekwencji i strukturze genomu

Monika Piwowar

Analiza materiału genetycznego – kompletne sekwencje genomów

Magdalena Tkacz

Technologia mikromacierzy

Tomasz Waller, Damian Zapart

Analiza danych z mikromacierzy DNA

Mirosława Zazulak

Korzyści płynące z zastosowania wiedzy o genomach – przykłady

Martyna Rumin, Daria Panek

Czym jest i do czego dąży bionika?

Joanna Jaworek

Wykorzystanie dorobku świata natury podczas tworzenia algorytmów


Zamów książkę

 

 

Książka jest dostępna w księgarniach. Można ją także zamówić w księgarnii internetowej wydawnictwa AGH

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją z zakresu inżynierii biomedycznej!

 

Opracowanie Eliasz Kańtoch